Rekonstrukce rodinného domu Zvoleněves

Zvoleněves, okres Kladno

2010 studie, DSP


Objekt rodinného domu byl postaven pravděpodobně na začátku minulého století, objekt je obdélníkového půdorysu o rozměrech 17,1x 8,55m s valbovou střechou s námětky na krokvích