Název: Soběstačná ovčí farma

Lokalita: Santov v Beskydech

Rok: 2009

Stupeň: studie

Popis: 

Ovčí farma z urbanistického hlediska navazuje na charakteristické rozmístění (roztroušenost) okolních solitérních objektů a respektuje tak tradiční urbanistické kompozice staveb v beskydské krajině. Jednoduché kompaktní hmoty jednotlivých budov jsou inspirovány hmotovým řešením původních dřevěných staveb (dřevěnic) v této oblasti. Rozmístění objektů ovčí farmy, tj. obytný dům bači s občerstvením a výstavním sálem a 3 hospodářské budovy - ovčíny, má vzájemné logické uspořádání.  Umístění obydlí bači v nejvíce exponované poloze nad hospodářskou částí objektu umožňuje kontrolu nad ovčíny a zároveň panoramatické výhledy do krajiny. V suterénní napůl odkryté kamenné části domu jsou navrženy pobytové prostory bači, výrobna sýrů a zázemí ovčínu. Přízemí s občerstvením a výstavním sálem stojící na kamenné platformě je tak v dispozici maximálně uvolněno a po stranách otevřeno do okolní krajiny. Použity byly v co největší míře dostupné tradiční technologie a materiály - roubené konstrukce stěn, šindelová střešní krytina, materiály - kámen (pískovec) a dřevo.