Přístavba a nový plášť MŠ Jahodnice

Přístavba dvou oddělení mateřské školky a zateplení stávajících budov. 

Praha 9, Kyje

2008 projekt, 2009 realizace

 

Původní typická "sídlištní školka" měla být rozšířena o dvě oddělení-každé s kapacitou 25 dětí a stávající objekt měl být běžně zateplen. Naším záměrem bylo integrovat přístavbu ke stávajícím objektům takovým způsobem, aby pak společně s úpravami obvodového pláště vznikl jednotný, co možná nejvíce kultivovaný celek bez výrazných rozdílů mezi starým a novým.
Přístavba je konstrukčně řešena jako dvoupodlažní montovaný železobetonový skelet. Obvodový plášť představuje kombinaci kontaktního zateplovacího systému a provětrávané fasády z barevných kompaktních desek. Okna s jižní expozicí jsou doplněna venkovními žaluziemi. Uplatněním výrazných plastických forem "lega" na fasádách jsme se pokusili vytvořit přívětivou a hravou formu pro pobyt a fantazii dětí.