Přístavba a adaptace gymnázia Nad Alejí

Přístavba šaten, klubu a bufetu gymnázia pro 620 žáků, včetně adaptace školy na bezbariérový provoz.

Nad Alejí 1952, Praha 6

2008 projekt, 2009 realizace

 

Předchozí, prostorově a provozně nevyhovující uspořádání vstupního a šatnového provozu gymnázia s poměrně vysokou kapacitou 620 studentů vyžadovalo rekonstrukci podstatné části přízemí jeho hlavní čtyřpodlažní budovy a doplnění o přístavek cca 8x32m. Nová hmota přístavku je rozvinuta v podélném směru stejně jako hlavní budova.

Z organizačních důvodů musela být stavba navržena tak, aby ji bylo možno zrealizovat v krátkém termínu pouze během letních prázdnin. Konstrukčně byl použit železobetonový montovaný skelet s lehkým obvodovým pláštěm uplatňujícím mimo sklo a hliník rovněž obklady z kortenových plechů, které se svým přirozeným korodovaným povrchem velmi dobře barevně uplatňují v okolním kontextu found. Střecha přístavku je prolomena řadou světlíků zlepšujících světelné podmínky v šatnách. Povrch střechy je tvořen extenzivní vegetační vrstvou suchomilných rostlin, což lze ocenit při výhledu ze tříd. 

Vnitřní uspořádání šaten vyhovuje nárokům extrémního náporu v provozních špičkách, nábytkové vybavení bylo navrženo s ohledem na vysokou odolnost s příjemně sladěnou barevností. Nově vzniklý bufet a klub je spolu s nově řešeným předprostorem s posezením vyhledávanou odpočinkovou zónou.