Výrobní areál pro zařízení železniční dopravy

Jiráskova ul., Praha Východ

2012 studie


Uspořádání bylo vedeno snahou o co nejšetrnější zasazení do existující struktury zástavby a v širším kontextu s okolím. Naším záměrem bylo opticky hmotu srostlých budov rozdělit na několik částí, které by se tak již snadno přiblížily objemu okolních budov.

Objekt A (SO.01) představuje původní zděný sklad o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží, který bude po úroveň 2. NP kompletně zrekonstruován a zateplen minerální izolací tl. 100. Úroveň jeho současné podlahy bude v celé ploše snížena tak, aby odpovídala úrovni podlahy nové haly – objekt B (SO.02) Stávající krov bude sejmut a nahrazen plochou střechou. Navýšení atiky oproti původní úrovni hřebene střechy bude pouze cca 20 cm.