Novostavba rodinného domu, Nové Dvory

Nové Dvory

2009 projekt


Novostavba rodinného domu pro dvougenerační rodinu je situována v obci Nové Dvory na Příbramsku. Objekt je navržen jako izolovaný rodinný dům a je součástí nové výstavby tří rodinných domů na okraji obce. Pozemek má lichoběžníkový tvar rozšiřující se směrem k jihu. Delší strana pozemku je orientována východ-západ a pozemek je svažitý směrem k severu. Objekt je umístěn v severní části parcely tak, aby bylo možné využít maximálně jižní části pozemku pro pobyt. Architektonické a hmotové uspořádání je jednoduché, jedná se o dvě pravoúhlé hmoty na sebe kolmé. Delší hranol délky 16m je dvoupodlažní zastřešen sedlovou a slouží jako pobytová část objektu. Kratší hranol délky 10m je řešen jako jednopodlažní s plochou střechou a slouží jako technické zázemí objektu (garáž + technická místnost).