Výstavba rodinných dvojdomků Bášť

Novostavba třech dvojdomků v nové části obce poblíž severního okraje Prahy

Neratovická, Praha Východ

2009 projekt, 2010 realizace

 

Každý dvojdomek představuje symetrický dvoupodlažní objekt ve formě průniku dvou základních hmot. Uliční část probíhající rovnoběžně s přilehlou komunikací, je zastřešena sedlovou střechou s krytinou ADIS Tachov o malém spádu a doplněna plastickým středovým průčelím. Do předstupujícího rizalitu jsou orientovány vchody do obou polovin. Užší hmota zahradní části přiléhá kolmo k uliční a je zastřešena rovnou střechou s atikou ukončenou v úrovni přibližně spodního okraje sedlové střechy. Každá polovina má vlastní terasu a samostatnou garáž.
Obvodové zdivo je provedeno z keramických tvárnic, stropy tvoří železobetonové předepjaté panely. Fasáda je tvořena kontaktním zateplovacím systémem. Architektonické členění fasád využívá kombinace různých tlouštěk zateplení a dvou druhů aplikovaných povrchů. Barevné řešení pak dále uplatněný princip rozvíjí pomocí teplých tónů.